Naši partneri


Partneri spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. a spolupracujúce organizácie

Partneri spoločnosti Dostupný Domov j.s.a.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Slovenská sporiteľňa

Slovak Investment Holding

National Development Fund II.

Spolupracujúce organizácie