Referencie


Čo o nás povedali naši partneri a spolupracujúce organizácie

Centrum Slniečko, n.o., Nitra

Dostupný Domov pokrýva to, čo v systéme pomoci na Slovensku dlhodobo chýba. Predovšetkým finančne dostupné, bezpečné bývanie pre ľudí, ktorí prišli o domov, či pre tých, ktorí museli z neho ujsť pred násilím. Vysoko oceňujem ľudský a profesionálny prístup zástupcov organizácie Dostupný domov, vďaka ktorému už 3 maminy a 4 deti našli nový bezpečný domov – domov bez násilia.

Mariana Kováčová
riaditeľka

Centrum sociálnych služieb KA, Krupina

Aj keď sa zdá, že je to samozrejmosť, dostupný, bezpečný a útulný domov nie je samozrejmosťou pre každého. V našej práci je organizácia Dostupný Domov a jej realizovateľná vízia dostupného bývania obrovským posunom vpred. Celé roky sme namáhavo hľadali vhodné ubytovanie pre veľa matiek s deťmi a často márne. Projekt Dostupný Domov naše márne hľadanie ukončil. Doprial našej práci pohodu, istotu a pochopenie. Pre nás to znamená veľa. Pocit, keď môžete ľuďom s ťažkým osudom, otvoriť dvere „ich“ bytu, by som dopriala zažiť každému. Aj to pre nás znamená veľa. Dostupný Domov veľmi pekne ĎAKUJEME!

Anna Surovcová
predseda

Depaul Slovensko, n.o., Bratislava

Pravdepodobnosť získania bezpečného a dostupného bývania pre ľudí na okraji spoločnosti, akými sú aj ľudia bez domova, je na Slovensku extrémne nízka. Žiaľ, rovnako extrémne nízka je aj šanca integrácie človeka bez domova späť do spoločnosti, ak sa mu nepodarí získať vlastné bývanie. Dostupný Domov je tak pre nás ako aj pre našich klientov presne tým, čo vyjadruje jeho názov. Pomáha nám zvýšiť šancu nájsť pre našich klientov dostupný domov, kde mu vieme pomáhať ďalej. Pri aktuálnom nedostatku bytov nám otvára spolupráca s Dostupným Domovom možnosť pomôcť ľuďom bez domova nájsť bývanie, bezpečie a samostatný život.

Jozef Kákoš
riaditeľ

Trnavská arcidiecézna charita

Neviditeľní, zraniteľní, bez pomoci. To sú tí, ktorí stratili zázemie, podporu, domov. To sú tí, s ktorými sa život nehral, prežili osamelosť, násilie, pád na samé dno. Dostupný Domov je projektom, na ktorý naša spoločnosť len čaká. Je pilotom, ktorý ukazuje cestu ako sa dá pomôcť nájsť miesto, ktoré možno nazvať domovom po namáhavej ceste z neľahkých životných situácií, z pocitu beznádeje. Dostupný Domov je šanca na návrat: „So svojím maloletým synom sme sa ocitli na ulici, bez pomoci blízkych. Prichýlilo nás Zariadenie núdzového bývania, netušila som čo bude ďalej. Po 18 mesiacoch prišla šanca. Dostupný Domov. Stal sa zázrak.“ To je jeden z príbehov Trnavskej arcidiecéznej charity vďaka spolupráci s projektom. Ďakujeme. Odporúčame.

Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ

Mesto Púchov

Projekt, ktorý nám predstavila spoločnosť Dostupný Domov, j.s.a. nás okamžite zaujal, pretože ponúka riešenie ako zabezpečiť základnú životnú potrebu každého z nás , ktorou je bývanie. Ich riešením je dostupné nájomné bývanie a to najmä pre istým spôsobom znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktorých je v našom okolí stále veľa a ktorí potrebujú pomoc. Naša spolupráca nabrala konkrétnu podobu na jar tohto roka a to v podobe prvého zariadeného nájomného bytu, ktorý nám spoločnosť Dostupný Domov, j.a.s. poskytla do nájmu, aby ho mesto mohlo ďalej dať do podnájmu, v tomto prípade matke s deťmi po rozvode. Projekt je unikátny v tom, že ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii pomôže túto preklenúť vyriešením ich bytovej otázky za finančných podmienok výhodnejších ako ponúka komerčný realitný trh. Pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti a my budeme prostredníctvom ich bytov pomôcť niekomu, kto to bude potrebovať.

JUDr. Katarína Heneková
primátorka

Nadácia DEDO

Dostupné bývanie je základným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva rodín aj jednotlivcov. Dostupný Domov buduje bytový fond, ktorý je otvorený pre zraniteľných ľudí v bytovej núdzi. Spolupráca Nadácie DEDO a Dostupného Domova je tak prirodzeným partnerstvom, ktoré v Košiciach umožnilo v roku 2020 ukončiť bezdomovectvo 2 rodín. A veríme, že budú nasledovať ďalšie.

Alena Vachnová
Development Manager

SED Horná Mičiná, DEBORA útulok pre matky s deťmi

Veľmi si vážime spoluprácu so spoločnosťou Dostupný Domov. Dali nám novú možnosť ako ďalej pomôcť klientkam a ich deťom z nášho sociálneho zariadenia. To, čo doteraz nebolo v našich silách, sme vďaka Dostupnému domovu zrealizovali. Matky a ich deti tak majú príležitosť na začiatok nového, lepšieho, usporiadanejšieho života. Sme veľmi spokojní s prístupom, ochotou, komunikáciou a profesionalitou s akou sme sa pri spolupráci stretli.

Edita Palečková
riaditeľka