Dostupný Domov


Dlhodobé, bezpečné a dostupné nájomné bývanie

Dostupný Domov


Dlhodobé, bezpečné
a dostupné nájomné bývanie

Dostupné nájomné bývanie

V časoch zdieľanej ekonomiky už ľudia nepotrebujú vlastniť byt, potrebujú ho len mať k dispozícii, aby mohli bývať. Aby si každý z nás mohol v každej fáze svojho života zvoliť najvhodnejšie riešenie, musí mať k dispozícii rôzne alternatívy riešenia bytovej otázky. Jednu z takýchto alternatív poskytuje naša spoločnosť Dostupný Domov, ktorá sa venuje dlhodobému dostupnému nájomnému bývaniu.

V mnohých krajinách je koncept nájomného bývania s dlhodobým stabilným nájmom veľmi úspešný, stal sa rovnocennou alternatívou bývania vo vlastnej nehnuteľnosti. Pri vysokých cenách nehnuteľností je tento spôsob zaujímavý najmä pre mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť, pre pracujúcich, ktorí potrebujú bývať blízko pracoviska, či pre seniorov, ktorí sa tak vedia dostať k dôstojnému bývaniu za rozumnú cenu. Vo väčších mestách je to pre mnohých ľudí aj jediná možnosť bývania.

Dostupný Domov poskytuje vo svojich bytoch dlhodobý a stabilný nájom za dostupných podmienok. Nájomcov oslobodzuje od zadlžovania sa hypotékou a zároveň im poskytuje dostatočnú flexibilitu napríklad pri zmene miesta pracoviska alebo v prípade potreby posunúť sa do väčšieho bytu pri rozrastajúcej sa rodine.

Niektoré z bytov, ktoré naša spoločnosť prenajíma, sú určené ako sociálne zvýhodnené nájomné byty pre zraniteľné skupiny ľudí. Takýmto spôsobom dokážu svoju bytovú otázku vyriešiť aj tí, ktorí by inak nemali možnosť získať bývanie za trhových podmienok. 

Bezpečné a trvalé bývanie vnímame ako nevyhnutnú podmienku pre získanie a udržanie si zamestnania a finančnej stability jedinca, ktoré sú obzvlášť v týchto prípadoch veľmi dôležité.